Cenník služieb

 

 

Prvá homeopatická konzultácia ...................................... 70 €

V cene je zahrnutá konzultácia ( 60 – 120 minút ) a homeopatický liek.

 

Kontrola do 6 mesiacov od prvej konzultácie ................ 30 €

V cene je zahrnutá konzultácia ( 30 – 60 minút ) a homeopatický liek.

Odporúčam prvú kontrolu absolvovať do 6 týždňov od podania lieku.

 

Kontrola po 6 mesiacoch – nutná opätovná

dlhšia konzultácia ........................................................... 40 €

V cene je zahrnutá konzultácia ( 60 – 120 minút ) a homeopatický liek.

 

Vyšetrenie akútneho stavu ............................................. 30 €

V cene je zahrnuté akútne homeopatické vyšetrenie ( 20 – 40 minút ), homeopatický liek,

telefonické konzultácie počas ochorenia a v prípade potreby kontrola akútneho ochorenia.

 

Vyšetrenie ľahkého akútneho stavu ................................20€

V cene je zahrnuté akútne homeopatické vyšetrenie a homeopatický liek.

 

Poplatok za návštevu pacienta doma ............................. 10 €

( doplatok za pohonné hmoty podľa vzdialenosti )

 

 

 

 02. 01. 2016                                     Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.     

 

 

 

 

Novinky

08.06.2020 10:53
Popôrodná depresia a homeopatia - to je téma, ktorú rozoberám v najnovšom čísle časopisu Balans....

Na kurzoch homeopatie sa snažím odovzdať všetky moje skúsenosti ďalej. Objasniť a vysvetliť to, čo sa nedá nájsť v žiadnej knihe, v žiadnom návode. Naučiť sa rozlišovať stavy zodpovedajúce jedno-tlivým liekom, všímať si ochorenie ako také, všetky emócie a všetky odchýlky od zdravého stavu. Ukazujem ľuďom ako byť sebestačným, ako si poradiť a ako chápať svoje ochorenia. Ich zmysel je veľmi dôležitý. Pomáham im zvládnuť všetky ich strachy z chorôb a uvidieť svetlo a nádej.

SILVIA

Kontakt

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom. 0918/495 866


silviatrojano@gmail.com