Absolventka Slovenskej akadémie klasickej homeopatie

  

Ďalšie absolvované školy a semináre:

 

2008 - Letná škola homeopatie (M.D. Jan Scholten)

2009 - Homeopatická liečba duševných porúch (M.D. Kim Elia)

2009 - Letná škola homeopatie Levoča (Chris Kurz, Ph.D.,  Dr. Will Taylor)

2009 - Sehgalová metóda  (Yogesh Segal (India)

2010 - Hadie lieky v homeopatii  (M.D. Kim Elia)

2010 - Škola Chrisa Kurza (Chris Kurz, Ph.D.)

2011 - Miazmy a nozódy (Dr. Louis Klein FShom.)

2012 - Seminár nemeckej školy  (Dr. Markus Kunotsch)

2013 - Homeopatická liečba detí  (Dr. Yvonne Pernet de Ridder)

2014 - Orchidey, motýle, vtáky, morské lieky, nové nozódy   (Dr. Louis Klein FSHom.)

2014 - Úzkostné stavy a panika  (Dr. Mahesh Gandhi)

2015 - Homeopatické lieky skupiny cicavcov  (Dr. Jonathan Hardy MA BM FFHom.)

2015 - Systém rastlinnej ríše  (M.D. Jan Scholten)

2016 - Systém rastlín I.  (Michal Yakir, PhD.RCHom.)

2016 - Systém rastlín II.  (Michal Yakir, PhD.RCHom.)

2017 - Mäkkýše a lieky z mora  (Dr. Jonathan Hardy, MA BM FFHom.)

2017 - Letná škola homeopatie Levoča - systém liekov živočíšnej ríše    (Dr. Oľga Fatula (Moskva))

2017 - Systém rastlín III.   (Michal Yakir, PhD.RCHom.)

 

Samuel Hahnemann

Novinky

08.06.2020 10:53
Popôrodná depresia a homeopatia - to je téma, ktorú rozoberám v najnovšom čísle časopisu Balans....

Na kurzoch homeopatie sa snažím odovzdať všetky moje skúsenosti ďalej. Objasniť a vysvetliť to, čo sa nedá nájsť v žiadnej knihe, v žiadnom návode. Naučiť sa rozlišovať stavy zodpovedajúce jedno-tlivým liekom, všímať si ochorenie ako také, všetky emócie a všetky odchýlky od zdravého stavu. Ukazujem ľuďom ako byť sebestačným, ako si poradiť a ako chápať svoje ochorenia. Ich zmysel je veľmi dôležitý. Pomáham im zvládnuť všetky ich strachy z chorôb a uvidieť svetlo a nádej.

SILVIA

Kontakt

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom. 0918/495 866


silviatrojano@gmail.com