Slovenská akadémia klasickej homeopatie

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom.

HOMEOPATIA PRE DOMÁCE VYUŽITIE

2020 - 2021

 polročný kurz homeopatie akreditovaný Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie SAKH.  

 

Náš kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti zdravia a alternatívnej starostlivosti o zdravie. 

V jeho originálnej obsahovej podobe ho môžete absolvovať Nových Zámkoch,  v Levoči, alebo online

V Nových Zámkoch a okolí sa jedná o jediný profesionálny a akreditovaný kurz homeopatie.

V októbri 2020 otvárame už jeho 10. ročník!

 

Kurz vedie osobne Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom., homeopatka s bohatými praktickými skúsenosťami, rozsiahlymi teoretickými vedomosťami a profesionálnym pedagogickým prístupom. Už jedenásť rokov sa profesionálne venuje klasickej homeopatii a je zároveň aj homeopatickým učiteľom a mentorom. Na cestu homeopatie tak priviedla množstvo svojich nasledovníkov.  

Koncepcia nášho kurzu stojí na troch základných pilieroch a tými sú pochopenie homeopatickej teórie a jej princípov, znalosť homeopatických liekov a schopnosť tieto znalosti aplikovať v praxi. Je to komplexný vzdelávací kurz vhodný pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých, kde študentov učíme veľmi podrobne porozumieť homeopatickým zákonitostiam. Samozrejmosťou kurzu je homeopatická materia medica. 

Na tomto kurze sa naučíte používať homeopatické lieky v rôznych akútnych situáciách, ako sú napríklad úrazy a traumy, chrípka, horúčka, prechladnutie, nádcha, kašeľ, laryngitída, ale aj alergie a kožná dermatitída, bežné detské ochorenia, koliky, prerezávanie zubov, bolesti uší tráviace problémy, hnačka, nevoľnosť pri cestovaní, ženské zdravotné problémy, cystitída a bolesti hlavy.

Preberiete množstvo základných liekov s dôrazom na kľúčové symptómy a pochopenie vývoja patológie u každého z nich, vzťahy medzi liekmi a podrobnú diferenciálnu diagnostiku. Dozviete sa  ako vybrať konštitučný liek, ktoré symptómy sú pre výber lieku dôležité.  Absolventi si odnášajú aj vedomosti o menej známych homeopatických liekoch a samostatnú časť kurzu tvorí aj zoznámenie sa s používaním Schüsslerových solí a Bachovej kvetovej terapie.

Kladieme veľký dôraz na skutočné porozumenie vyučovaných tém a podporujeme aktívnu účasť všetkých študentov tak na výučbe, ako aj na diskusii, aby sme tak rozptýlili všetky prípadné nejasnosti.

Časť kurzu tvoria reálne živé prípady. Každý má tak možnosť vidieť ako  klasický homeopat postupuje pri práci, ako celý prípad vedie a snaží sa nájsť podstatu problému na mentálnej úrovni. Na ďalších stretnutiach má potom každý možnosť vidieť aké zmeny nastali po užití homeopatického lieku.

Buďte aj vy sebestační a  naučte sa  ako vyzdravieť z bežných chorôb rýchlo a lacno! Osvojte si základy homeopatie a používajte základné homeopatické lieky v rôznych akútnych situáciách! Dokladom o absolvovaní nášho kurzu je certifikát SAKH.

PREČO KURZ HOMEOPATIE

K homeopatii ma priviedli moje deti. Spomínam si na chvíle bezmocnosti keď som im rýchlo nevedela pomôcť pri rôznych akútnych ochore-niach. Časté horúčky, nekonečné kašle a prebdené noci. V častom užívaní antibiotík som nevidela zmy-sel v súvislosti zachovania dlhodobého stavu zdravia. Objavila som homeopatiu a videla som v nej zmysel a našu záchranu. Od začiatku bola pre mňa otázkou prežitia. Keďže homeopatov v tom období bolo veľmi málo a hlavne som sa na nikoho nechcela obracať v noci a cez víkendy, začala som homeo-patiu študovať. Táto cesta začala okolo roku 2002. Po prvom zvládnutí akútnej choroby iba homeopatickými lieky som bola užasnutá a nadšená. Odvtedy žiadne iné lieky nepoužívame. Keďže v tom období žiadne kurzy akútnej homeopatie neboli, musela som sa všetko naučiť sama. Rozlišovať rôzne druhy horúčok a kašľov, vyberať správne lieky na tráviace problémy, bolesti zubov, uší a rozlišovať jednotlivé homeo-patické lieky. Moje nadšenie pre homeopatiu je stále väčšie, teraz už pri liečení klientov s rôznymi závažnými ochoreniami.

SILVIA

Novinky

08.06.2020 10:53
Popôrodná depresia a homeopatia - to je téma, ktorú rozoberám v najnovšom čísle časopisu Balans....

Na kurzoch homeopatie sa snažím odovzdať všetky moje skúsenosti ďalej. Objasniť a vysvetliť to, čo sa nedá nájsť v žiadnej knihe, v žiadnom návode. Naučiť sa rozlišovať stavy zodpovedajúce jedno-tlivým liekom, všímať si ochorenie ako také, všetky emócie a všetky odchýlky od zdravého stavu. Ukazujem ľuďom ako byť sebestačným, ako si poradiť a ako chápať svoje ochorenia. Ich zmysel je veľmi dôležitý. Pomáham im zvládnuť všetky ich strachy z chorôb a uvidieť svetlo a nádej.

SILVIA

Kontakt

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom. 0918/495 866


silviatrojano@gmail.com