Kurzy Nové Zámky

Budú sa konať vždy v sobotu od 9:00  do 17:00
 
1. seminár: 17.10.2020
2. seminár: 14.11.2020
3. seminár: 12.12.2020
4. seminár: 23.01.2021
5. seminár: 20.02.2021
6. seminár: 13.03.2021
 
CENA JEDNÉHO SEMINÁRA JE 40€
 
Miesto konania: Dom kultúry Hlavné námestie 7, Nové Zámky
 
Prihlásiť sa môžete už teraz mailom na silviatrojano@gmail.com
 alebo na tel. čísle 0918 495 866

Novinky

08.06.2020 10:53
Popôrodná depresia a homeopatia - to je téma, ktorú rozoberám v najnovšom čísle časopisu Balans....

Na kurzoch homeopatie sa snažím odovzdať všetky moje skúsenosti ďalej. Objasniť a vysvetliť to, čo sa nedá nájsť v žiadnej knihe, v žiadnom návode. Naučiť sa rozlišovať stavy zodpovedajúce jedno-tlivým liekom, všímať si ochorenie ako také, všetky emócie a všetky odchýlky od zdravého stavu. Ukazujem ľuďom ako byť sebestačným, ako si poradiť a ako chápať svoje ochorenia. Ich zmysel je veľmi dôležitý. Pomáham im zvládnuť všetky ich strachy z chorôb a uvidieť svetlo a nádej.

SILVIA

Kontakt

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom. 0918/495 866


silviatrojano@gmail.com