CHRÍPKA A HOMEOPATICKÁ LIEČBA

03.04.2020 18:32
 
Aké sú psychické príčiny chrípky?

Človek sa cíti zraniteľný, unavený, krehký. Premáha ho negativita okolitého sveta. Má pocit, akoby musel niesť ťažké bremená, ktoré nezvláda. Cíti sa znevažovaný. Vo vnútri má zmätok a chaos. Potrebuje voľný čas sám pre seba. Jednoduché a pochopiteľné vysvetlenie. Takže aká by mala byť prevencia? Prežívať radosť každý deň, byť vďačný za to čo máme, urobiť si chvíľku len pre seba a menej bremien nakladať na vlastný chrbát. A viac sa usmievať úsmevom, ktorý je skutočný, pravý a vychádza z vnútra našej bytosti.

O vnútornom sklone k chrípke a homeopatickej liečbe si môžete prečítať v aprílovom čísle  časopisu VITALITA 4/2020

18.pdf (1786917)

 

Novinky

08.06.2020 10:53
Popôrodná depresia a homeopatia - to je téma, ktorú rozoberám v najnovšom čísle časopisu Balans....

Na kurzoch homeopatie sa snažím odovzdať všetky moje skúsenosti ďalej. Objasniť a vysvetliť to, čo sa nedá nájsť v žiadnej knihe, v žiadnom návode. Naučiť sa rozlišovať stavy zodpovedajúce jedno-tlivým liekom, všímať si ochorenie ako také, všetky emócie a všetky odchýlky od zdravého stavu. Ukazujem ľuďom ako byť sebestačným, ako si poradiť a ako chápať svoje ochorenia. Ich zmysel je veľmi dôležitý. Pomáham im zvládnuť všetky ich strachy z chorôb a uvidieť svetlo a nádej.

SILVIA

Kontakt

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom. 0918/495 866


silviatrojano@gmail.com