Po stopách homeopatie

Čo pre nás znamenajú geografické mená? Bez toho aby sme si toho boli zakaždým vedomí, názvy niektorých miest na nás pôsobia ako magnet, zatiaľ čo druhé pomenovania nás ponechávajú ľahostajnými. A pritom, na základe tohto toľko odlišného vnemu, sa rozhodujeme, ktorý kút sveta navštívime. K takýmto...
Mircea Eliade, bol rumunský filozof, religionista, prozaik a esejista. No a súčasne môj obľúbený autor. V rokoch 1928 až 1931 pôsobil v Indii, čo možno považovať za jedno z najdôležitejších období jeho života. Po získaní štipendia v Kalkate sa začal venovať štúdiu sanskritu a jogy. V roku 1940...
Kto z nadšencov homeopatie by hľadal jej stopy v Slovinsku? Asi nikto. Ale zopár stôp sa tam nájsť dá. Pod slovinskými Alpami som sa napríklad zoznámil s príbehom človeka, ktorého volali Doktor slnko. Slovinsko má viac než polovicu svojej rozlohy pokrytú lesmi a patrí spolu so...
Myslím si, že s čistým svedomím môžem povedať, že Ľubľana je, hneď po Prahe, druhé najkrajšie hlavné mesto v Európe. Ľubľana je hlavné mesto Slovinska ležiace zhruba uprostred tejto krajiny. Je to relatívne malé mesto s históriou siahajúcou až do staroveku a s veľmi malebným centrom. Mesto...
Zagreb (slovensky Záhreb), hlavné mesto Chorvátska, mesto s búrlivou históriou, je ekonomickým, politickým a kultúrnym centrom tejto krajiny. Geografické umiestnenie Záhrebu ho definuje ako západ Východnej Európy a zároveň východ Západnej Európy. Žije v ňom na milión obyvateľov - teda takmer...
Kde hľadať mesto homeopatie? No predsa v Nemecku. Volá sa Köthen, má 30 tisíc obyvateľov, štatút okresného mesta spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko a považuje homeopatiu za jeden z hlavných elementov mestského rozvoja. Základným kameňom spojenia mesta s homeopatiou  bol osobne Samuel...
Hrad Hmeljnik leží v Slovinsku, v Dolnom Kraňsku na kopci nad obcou Karteljevo a je jasne viditeľný z údolia a diaľnice Ľubľana - Bregan. Je to ruina, ale ruina so zaujímavým príbehom jednej výnimočnej ženy. Hrad sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1217, ale o jeho prvých...
Gi-shawenjige - Ten, čo má dobré srdce - je meno, ktoré Indiáni kmeňa Ojibwe dali bielemu mužovi. Ten muž prišiel medzi nich z maličkej krajiny v Európe, zo Slovinska. Prišiel hlásať slovo Božie a liečiť. Franc Xavier Pirc (Franz Pierz) sa narodil 20. novembra 1785 roľníckym rodičom...
Som germanista a tak ma zaujímajú dejiny a osudy sedmohradských (transylvánskych) Nemcov. Hermannstadt, teda Sibiu v dnešnom Rumunsku, rodisko homeopatie som navštívil už mnohokrát. Hahnemann a Brukenthal, mená z histórie Sibiu. Zatiaľ čo sa to prvé meno v Sibiu len krátko...
Karl May  (1842 - 1912) bol nemecký spisovateľ.  Písal dobrodružné cestopisné príbehy, vďaka ktorým sa stal jedným z najčítanejších nemeckých autorov. Tieto romány a poviedky sa odohrávajú najmä na Divokom Západe severnej Ameriky a v Oriente. Na Divokom Západe vystupuje May ako rozprávač...
Lipsko je jedinečné: tradícia sa stretáva s dynamikou, kauzálna útulnosť sa spája s technologicky vyspelým podnikaním, klasická kultúra sa stretáva s avantgardou. Lipsko, známe ako veľtržné mesto, je každoročne miestom veľkého počtu veľtrhov s rôznymi témami a obsahom. Okrem toho je Kongresové...

   Mgr. Milan Trojanovský

 PO STOPÁCH HOMEOPATIE

Som cestovateľ a na cestách človek objavuje. Ja si okrem iného všímam veľmi jemné, skoro až nepostrehnuteľné stopy po často neznámych priekopnikoch homeopatie. Stopy stratené v čase, históriou zabudnuté ľudské príbehy.

Na ceste

Po stopách homeopatie

Novinky

08.06.2020 10:53
Popôrodná depresia a homeopatia - to je téma, ktorú rozoberám v najnovšom čísle časopisu Balans....

Na kurzoch homeopatie sa snažím odovzdať všetky moje skúsenosti ďalej. Objasniť a vysvetliť to, čo sa nedá nájsť v žiadnej knihe, v žiadnom návode. Naučiť sa rozlišovať stavy zodpovedajúce jedno-tlivým liekom, všímať si ochorenie ako také, všetky emócie a všetky odchýlky od zdravého stavu. Ukazujem ľuďom ako byť sebestačným, ako si poradiť a ako chápať svoje ochorenia. Ich zmysel je veľmi dôležitý. Pomáham im zvládnuť všetky ich strachy z chorôb a uvidieť svetlo a nádej.

SILVIA

Kontakt

Mgr. Silvia Trojanovská SAKHom. 0918/495 866


silviatrojano@gmail.com